Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Dědina, Žákovec
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
V Odboru vodohospodářských laboratoří, laboratoř Hradec Králové proběhla úspěšně reakreditace ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Masarykovo zdymadlo Střekov bylo nominováno mezi 100 vybraných staveb v anketě, která si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let.
Povodí Labe připravuje revitalizaci slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě, okrajové části Hradce Králové. Práce na akci začnou na podzim letošního roku a skončí v roce 2019.
Mini výstava, kterou připravilo Městské muzeum Žamberk, se na několika panelech věnuje osudům obce Pastviny a výstavbě stejnojmenné vodní nádrže. Návštěvníci mohou vidět téměř sto unikátních fotografií z výstavby přehrady a vzácné exponáty. Výstava bude k vidění do listopadu, podrobnosti najdete na přiloženém plakátu.
Povodí Labe zahájilo rekonstrukci přehrady Fojtka v Mníšku u Liberce. Stavební práce v letní turistické sezóně znemožní průchod přes hráz přehrady.
Poděkování za spolupráci při úklidu
Bendová Hana 24. duben 2018
V průběhu měsíce dubna se uskutečnilo mnoho akcí, při kterých dobrovolníci z obcí a zájmových spolků pomáhali uklidit okolí vodních toků a nádrží. Povodí Labe se na řadě z nich podílelo zejména technickou pomocí.
Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšení podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2019 do podzimu 2022 a finanční náklady se odhadují na necelých 300 miliónů Kč.
Obnova dvou malých vodních nádrží
Bendová Hana 27. březen 2018
V odborném časopise Vodní hospodářství, čísle 3/2018, vyšel článek "Obnova dvou malých vodních nádrží". Jedná se o MVN Barchov a MVN Králický rybník, obě akce byly zařazeny do dotačního programu "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" a dokládají, že je možné zlepšit technický stav vodních děl způsobem citlivým k přírodě a krajině. Článek v plném znění je v příloze.
Nové mobilní aplikace Povodí Labe
Bendová Hana 19. březen 2018
Povodí Labe zprovoznilo nové mobilní aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Aplikace navazují grafikou i funkčností na mobilní aplikaci Stavy a průtoky z roku 2015 (Android 4.0 a vyšší, iOS a Windows Phone).
V průběhu podzimních a zimních měsíců byly prováděny na břehových porostech v Hradci Králové pěstební zásahy, které přispěly jak k vyšší bezpečnosti osob pohybujících se na komunikačních trasách podél řek, tak i k odstranění míst, která by mohla být potenciálním ohrožením protipovodňové ochrany města.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz