Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Povodí Labe zve všechny milovníky technických památek a zajímavých staveb k návštěvě Expozice Les Království a vodní elektrárny Rudolfov. Podrobnosti o obou místech a možnostech jejich návštěvy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě a v Hlavním menu v záložkách „Expozice Les Království“ a „Vodní elektrárna Rudolfov“.
Přerušení výstavby poldru Kutřín
Bendová Hana 20. květen 2022
Povodí Labe kvůli nepředvídatelným komplikacím ukončuje smlouvu na výstavbu poldru Kutřín se současným zhotovitelem a po aktualizaci projektové dokumentace bude hledat nového. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Dokončení 1. etapy obnovy náhonu Alba
Bendová Hana 25. duben 2022
Povodí Labe dokončilo 1. etapu prací na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba od nátoku z Bělé až po křížení Alby a Olešnického potoka v Česticích. Akce bude pokračovat dalšími dvěma etapami a dokončena bude v roce 2024. Podrobnosti jsou uvedeny v tiskové zprávě v příloze. Pro úplnost přikládáme také tiskovou zprávu z prosince 2021, kde je velmi podrobně popsán význam vodního toku Alba a jeho obnovy, informační list s mapou.
Povodí Labe spouští od 20.4.2022 nový portál pro elektronické podání žádosti, který umožní žadatelům podat rychle a jednoduše elektronickou formou žádost o vyjádření. Portál usnadní podávání žádostí a urychlí jejich zpracování a následné vydávání stanovisek, vyjádření, sdělení apod.
Povodí Labe v minulém roce na základě analýzy oblasti umisťování přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť (typicky plovoucí mola) přehodnotilo uzavřené závazky s vlastníky této plavební infrastruktury a upravilo své interní předpisy tak, aby k této problematice přistupovalo jednotně a transparentně vůči všem žadatelům o umístění tohoto zařízení na vodních cestách. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě. V dalších přílohách zveřejňujeme podklad pro stanovení výše nájemného za umístění plavebních zařízení a za užívání pozemků v souvislosti s umístěním plavebních zařízení.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz