Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, Plotnový vodopád-horní část
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství představilo třetí etapu protipovodňových opatření v dalším dílčím povodí
Burianová Jana, Ing.  5. březen 2015
Ve středu 4. března 2015 se v sídle státního podniku Povodí Labe v Hradci Králové uskutečnilo další společné setkání s představiteli obcí, měst a krajů, tentokrát v dílčím povodí Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Hlavním tématem schůzky, kterou připravilo Povodí Labe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, byla problematika přípravy a realizace třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR.

Na setkání přijal pozvání zástupce Ministerstva zemědělství ČR vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Společně s generálním ředitelem Povodí Labe Ing. Mariánem Šebestou seznámili všechny přítomné s činností státního podniku a třetí etapou Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR. Přehled realizovaných akcí na odstranění povodňových škod a na ochranu před povodněmi a akce připravované k realizaci v rámci programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III v dílčím povodí prezentoval následně investiční ředitel Povodí Labe Ing. Petr Martínek.

V závěru své prezentace představil Ing. Martínek tabulku, která charakterizuje míru ohrožení obcí povodněmi pomocí počtu zasažených objektů a obyvatel při různých povodňových scénářích. Současně byli zástupci obcí seznámeni s dosud zpracovanými podklady na řešení protipovodňové ochrany v jednotlivých obcích. Následovala diskuse především ke zpracovaným pokladům, možnostem řešení a postupu přípravy protipovodňových opatření. Starosta města Letohrad se zajímal o to, jak byl do výpočtu hladin povodňových průtoků zahrnut vliv realizovaných retenčních opatření v horní části povodí Tiché Orlice. Starosta obce Záměl přednesl dotaz, zda je možné řešit ochranu obce na průtok nižší než stoletý a zda je možné pro snížený návrhový průtok vyhodnotit efektivnost navrhovaného opatření. Zástupcům obcí, pro které nechalo Povodí Labe v závěru roku 2014 zpracovat studii odtokových poměrů s návrhem protipovodňových opatření, bylo předáno zároveň jedno paré dokumentace pro jejich potřebu.

Na závěr diskuse byla deklarována připravenost Ministerstva zemědělství ČR a Povodí Labe pomáhat a spolupracovat se zástupci obcí při přípravě záměrů na řešení protipovodňové ochrany.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz