Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Černá Desná, malý vodopád
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Kontrola záchranných prvků na jezech
Bendová Hana  7. květen 2019
V souvislosti s blížícím se zahájení vodácké sezóny provedli zaměstnanci státního podniku Povodí Labe v druhé polovině března kontrolu záchranných prvků, kterými jsou vybaveny některé nebezpečné jezy ve vodácky vyhledávaných lokalitách.
Zkontrolován byl stav výstupních žebříků, vázacích kruhů, podkov s lanem a informačních a varovných tabulí na všech 11 lokalitách. Výstupních žebříky, vázací kruhy a informační tabule byly až na drobná poškození v pořádku. V jednom případě byla zjištěna chybějící varovná tabule, která byla obratem doplněna. Za potěšující lze považovat fakt, že v poslední době nebylo zjištěno žádné odcizení lana nebo záchranné podkovy, ke kterým docházelo v předchozích letech.
Informace o stavu záchranných prvků byly 5.4.2019 sděleny Českému svazu kanoistů, z.s., kterému byly záchranné prvky v roce 2017 předány do správy a který zajišťuje jejich kontroly a případné doplňování v průběhu celého roku.
 
Záchranné prvky a tabule upozorňující na nebezpečí byly v dubnu 2015 umístěny na následující jezy:
 
Úpa, Bohuslavice, ř.km 41,77, pravý břeh
Úpax, Viktorčin splav, ř.km 17,06, levý i pravý břeh
Úpax, Zlíč, ř.km 14,73, pravý břeh
Divoká Orlice, Žamberk, ř.km 77,52, levý břeh
Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, ř.km 49,73, pravý břeh
Chrudimkax, Janderov, ř.km 23,11, levý břeh
Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,98, levý i pravý břeh, pouze varovné tabule pro koupání
Chrudimka, Chrudim, ř.km 21,78, levý i pravý břeh
Chrudimkax, Tuněchody, ř.km 14,98, pravý břeh
Jizerax, Bakov, ř.km 49,03, levý i pravý břeh
Jizerax, Káraný, ř.km 4,72, pravý břeh
 
xTyto lokality jsou rovněž osazeny výstupními žebříky a vázacími kruhy.

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz