Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Mrlina, Křinec
Domů
  Fotogalerie  >  Vodní toky  >  Divoká Orlice  >  Divoká Orlice
Divoká Orlice
Charakteristika vodního toku
Šámalová Zlata, Ing.  25. únor 2010
Významný vodní tok

Pramen:  v Polsku v rašeliništi Topielisko a Czerne Bagno, na naši státní hranici přitéká po 5,9 km jako Czarny potok asi 1 km severně od Trčkova. Nadmořská výška na vstupu do ČR je 695 m. V délce 29,8 km od tohoto místa tvoří tzv. mokrou státní hranici s Polskem.

Ústí : zprava do Orlice nad Albrechticemi nad Orlicí, resp. se spojuje s Tichou Orlicí a dále pokračuje jako Orlice. Nadmořská výška soutoku s Tichou Orlicí je 247 m.

  • Délka na území naší republiky .... 98,8 km
  • Plocha území, kterou řeka odvodňuje .... 806,5 km2
  • Průměrný průtok na soutoku s Tichou Orlicí  .... 11,7 m3/s.

Největší přítoky: Rokytenka (pravostranný v Žamberku), Zdobnice (pravostranný ve Vamberku), Bělá (pravostranný v Častolovicích)

Chráněná území a významné lokality související s vodním tokem:
  • Chráněná krajinná oblast Orlické hory od vstupu na území ČR po osadu Amerika nad Kláštercem nad Orlicí, vyhlášeno 1969
  • Evropsky významná lokalita Divoká Orlice, vyhlášeno 2004
  • Přírodní rezervace Neratovské louky -Neratov v Orlických horách, vyhlášeno 1998
  • Přírodní rezervace Zemská brána - Bartošovice v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí, vyhlášeno 1987
  • Přírodní park Orlice - podél Divoké a Tiché Orlice a Orlice s výjimkou oblasti v CHKO Orlické hory, vyhlášeno 1996
  • Evropsky významná lokalita Orlice a Labe, vyhlášeno 2004
Významná vodní díla: 
  • Nádrž Pastviny a Nekoř (1933 – 1938)

Poznámka : Kilometráž Divoké Orlice navazuje na soutoku s Tichou Orlicí v Albrechticích nad Orlicí na kilometráž Orlice, tedy km 0,00 = 32,69

Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz