Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Územně analytické podklady - 54a. stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní
Staněk Pavel, Ing.  22. březen 2019
V rámci plnění povinností vlastníka technické infrastruktury dle stavebního zákona č. 186/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, je za účelem předávání územně analytických podkladů připojen soubor obsahující vymezení ploch protipovodňových opatření, především staveb ochranných hrází, ale i dalších objektů (průlehy a přivaděče) a hrází přehrazujících vodní tok vč. vymezení souvisejících ploch území určených k rozlivům povodní (suché nádrže a max. zátopy vodních nádrží). Jednotlivé plochy jsou označeny identifikátorem jednotlivých pasportů údaje o území (http://www.pla.cz/planet/projects/uap/). Jde o stav platný k 31. 12. 2018.

V rámci plnění povinností vlastníka technické infrastruktury dle stavebního zákona č. 186/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, je za účelem předávání územně analytických podkladů připojen soubor obsahující vymezení ploch protipovodňových opatření, především staveb ochranných hrází, ale i dalších objektů (průlehy a přivaděče) a hrází přehrazujících vodní tok vč. vymezení souvisejících ploch území určených k rozlivům povodní (suché nádrže a max. zátopy vodních nádrží). Jednotlivé plochy  jsou označeny identifikátorem jednotlivých pasportů údaje o území (http://www.pla.cz/planet/projects/uap/).
Jde o stav platný k 31. 12. 2018.

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, IZarc,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, QGIS, ...

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz