Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komory Střekov
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Ostatní témata  >  Ostatní témata
Ostatní témata
Ostatní témata
Krejčí Michal, Ing.  21. květen 2019
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Přijímání žádostí upřednostňujeme v tištěné podobě poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.
Vodohospodářské plánování
Břehové porosty
Vodohospodářské revitalizace
Rybí přechody
Územní a vodohospodářské plánování
Cyklostezky a cesty
Plány péče o zvláště chráněná území
Lesní hospodářské plány
Zemědělské objekty
Plány rozvozu hnojení
Komplexní pozemkové úpravy
Biologické hodnocení
Územní systém ekologické stability
EIA
Minimální zůstatkové průtoky
Hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků
Výše uvedená témata jsou za odbor PVZ řešená referátem VH plánování a ekologie. Případné dotazy k těmto bodům Vám zodpoví paní Ing. Darina Šitinová tel. 495 088 659.

Pochybnosti o vodním toku

Výše uvedené žádosti vyřizuje za odbor TPČ referát vodních toků. V případě dotazů k tomuto bodu kontaktujte prosím ing. Růženu Diveckou tel. 495 088 719.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz