Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Černá Desná, malý vodopád
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe zahájilo rekonstrukci přehrady Fojtka v Mníšku u Liberce. Stavební práce v letní turistické sezóně znemožní průchod přes hráz přehrady.
Poděkování za spolupráci při úklidu
Bendová Hana 24. duben 2018
V průběhu měsíce dubna se uskutečnilo mnoho akcí, při kterých dobrovolníci z obcí a zájmových spolků pomáhali uklidit okolí vodních toků a nádrží. Povodí Labe se na řadě z nich podílelo zejména technickou pomocí.
Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšení podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2019 do podzimu 2022 a finanční náklady se odhadují na necelých 300 miliónů Kč.
Obnova dvou malých vodních nádrží
Bendová Hana 27. březen 2018
V odborném časopise Vodní hospodářství, čísle 3/2018, vyšel článek "Obnova dvou malých vodních nádrží". Jedná se o MVN Barchov a MVN Králický rybník, obě akce byly zařazeny do dotačního programu "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" a dokládají, že je možné zlepšit technický stav vodních děl způsobem citlivým k přírodě a krajině. Článek v plném znění je v příloze.
Nové mobilní aplikace Povodí Labe
Bendová Hana 19. březen 2018
Povodí Labe zprovoznilo nové mobilní aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Aplikace navazují grafikou i funkčností na mobilní aplikaci Stavy a průtoky z roku 2015 (Android 4.0 a vyšší, iOS a Windows Phone).
V průběhu podzimních a zimních měsíců byly prováděny na břehových porostech v Hradci Králové pěstební zásahy, které přispěly jak k vyšší bezpečnosti osob pohybujících se na komunikačních trasách podél řek, tak i k odstranění míst, která by mohla být potenciálním ohrožením protipovodňové ochrany města.
Při příležitosti Světového dne vody pořádá Povodí Labe exkurze na vybraných vodních dílech a na vodohospodářském dispečinku.
Tematické plavby inspekční lodí Albia
Bendová Hana 15. únor 2018
Povodí Labe, státní podnik nabízí tematické plavby inspekční lodí. Plavby jsou určené pro skupiny žáků základních škol, studenty středních a vysokých škol, odborných učilišť a odbornou veřejnost.
Povodí Labe v lednu zahájilo stavební práce na VD Les Království. Obnova národní kulturní památky je naplánována do konce srpna 2019.
VD Pěčín - předprojektová příprava
Bendová Hana 30. leden 2018
Povodí Labe zveřejnilo dokumenty zpracované v rámci předprojektové přípravy, tedy komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice a v deficitní oblasti Pardubického a Královehradeckého kraje, variantní řešení napojení VD Pěčín na Vodárenskou soustavu východní Čechy, prognózu vývoje klimatu i jakosti vody, studii těžebních rezidui a hodnocení ichtyologických poměrů atd.
Stránka ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz