Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Aktuální stav
Aktuality
Kalendář Povodí Labe 2022
Bendová Hana 22. prosinec 2021
Povodí Labe přeje všem klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Jako malý dárek přidáváme kalendář "Povodí Labe 2022" v elektronické podobě, který si můžete prohlédnout v příloze.
Povodí Labe zahájí v lednu 2022 práce na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba mezi Třebechovicemi pod Orebem a Častolovicemi. Akce zlepší průtočnost kanálu a zajistí přívod vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. V přiložené podrobné tiskové zprávě uvádíme důvody akce, její technické provedení a výsledný přínos pro vodní tok i jeho okolí. Informační list o akci obsahuje grafické ztvárnění nezbytných opatření.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2022“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2022.
Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Suchá nádrž je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Parametry stavby jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Vzhledem k navrhovaným protipovodňovým opatřením na území Liberce, Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou a Hrádku nad Nisou, které jsou převážně liniového charakteru a tudíž jejich realizací dojde ke snížení retenčního účinku inundačního území, nechalo Povodí Labe, státní podnik za přispění účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zpracovat posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na odtokové poměry včetně zahrnutí vodního díla Andělská Hora pro eliminaci negativních účinků navrhovaných liniových opatření.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz