Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Stavby obytných, prům. objektů  >  Stavby obytných, prům. objektů
Stavby obytných, prům. objektů
Stavby obytných, průmyslových objektů
Augulis Dainius, Ing.  21. květen 2019

Stavby obytných, průmyslových objektů (RD, bytový dům, chata, obchodní dům, tovární hala, provozní objekt, atd.)

  • situace (přehledná, podrobná) s umístěním objektu a okolím, případně koordinační situace s napojením na inženýrské sítě
  • ostatní projektová dokumentace popř. výtah z PD obsahující min. vodohospodářské řešení stavby – způsob napojení na pitnou vodu, způsob likvidace dešťových a splaškových vod (u staveb velkého rozsahu je třeba doložit výpočet množství dešťových vod svedených ze stavby s návrhem případné retence z důvodu zachování odtokových poměrů)
  • informace o dotčení případně záboru pozemku ve správě Povodí Labe, státní podnik
  • u rekonstrukcí (oprav) je množství podkladů pro stanovisko dáno rozsahem rekonstrukce (opravy) objektu

Tyto žádosti vyřizuje za odbor PVZ referát hydrotechniky. V případě dotazů kontaktujte prosím pracovníka na níže uvedených kontaktech:

Ing. Marie Fejfarová Marie, Ph.D. (tel. 495 088 670, fejfarovam@pla.cz)
 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz