Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, jez Lovosice
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Na dolním Labi se v říjnu a listopadu letošního roku uskutečnily cvičné montáže mobilních prvků v Děčíně, Křešicích, Ústí nad Labem a Lovosicích. Na všech místech zkoušky úspěšně prověřily praktické činnosti směřující pro jejich včasnou instalaci v případě nebezpečí povodně. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
V úterý 24. 11. 2015 bude zahájeno odstraňování doprovodného porostu v havarijním stavu na obou březích řeky Labe v úseku od Aldisu po most Na Pláckách v Hradci Králové a potrvá přibližně jeden měsíc. Stromy, zejména duby červené jsou přestárlé, napadené dřevokaznými houbami a hrozí pádem nejen do koryta vodního toku. Celkově bude odstraněno 10 ks stromů na levém a 5 ks stromů na pravém břehu Labe. Práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové a počítají i s náhradní výsadbou 33 ks dubů letních v příštím roce.
Po obou březích koryta vodního toku Orlice v Hradci Králové mezi mostem Na okruhu a mostem Klapák bude v pátek 20. 11. 2015 zahájeno odstraňování nesouvislého náletového porostu, který snižuje průtočnou kapacitu koryta a negativně ovlivňuje odtokové poměry v dané lokalitě. Práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 3865/ZP/2015-KM-14 a potrvají přibližně týden.
Ve dnech 9. -11. listopadu 2015 se uskuteční cvičná instalace mobilních protipovodňových zábran protipovodňové ochrany města Lovosice na levém a obce Píšťany na pravém břehu Labe. Každoroční cvičná montáž prověří kromě praktických činností nezbytných pro včasnou instalaci v případě nebezpečí povodně také funkčnost protipovodňových uzávěrů.
Od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. 2015 se uskuteční cvičná instalace mobilních protipovodňových zábran protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem s funkční zkouškou protipovodňových uzávěrů na kanalizaci a rozmístěním čerpací techniky. Každoroční cvičná montáž prověří praktické činnosti nezbytné pro včasnou instalaci v případě nebezpečí povodně. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
V sobotu 17. 10. 2015 se v obci Křešice na řece Labi uskuteční cvičná instalace mobilních protipovodňových zábran s funkční zkouškou čerpadel pro přečerpávání Blatenského potoka. Cvičnou instalaci technicky zajišťuje obec Křešice pomocí sboru jednotky dobrovolných hasičů obce.
Vyčištění zaneseného koryta a zprůtočnění mrtvého ramene Labe pomůže zlepšit životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy i celkové hygienické poměry. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Zahájení první etapy pěstebního zásahu v břehových porostech Orlice v Hradci Králové bylo naplánováno na letošní podzim, v této chvíli má však Povodí Labe z potřebných dokumentů pouze povolení k zásahu do Evropsky významné lokality. Na povolení k zásahu do významného krajinného prvku čeká už více než půl roku. Zda to bude na škodu pro celkový vývoj břehových porostů Orlice, ukáže čas. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Změna profilu zadavatele: Povodí Labe, státní podnik
Augulis Dainius, Ing. 31. červenec 2015
Důležité upozornění
Nová mobilní aplikace Stavy a průtoky - mSaP
Burianová Jana, Ing. 22. červenec 2015
Státní podnik Povodí Labe vyvinul mobilní aplikaci Stavy a Průtoky (mS@P), která umožňuje na mobilních zařízeních získat informace o aktuálních vodních stavech a průtocích z průtokoměrných stanic na tocích v územní působnosti státního podniku Povodí Labe, zveřejňované současně na http://www.pla.cz/portal/sap/cz.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz