Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Symbolický pramen Labe
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství pokračuje v představování třetí etapy protipovodňových opatření
Burianová Jana, Ing.  12. únor 2015
Další společné setkání s představiteli obcí, měst a krajů tentokrát v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry připravil státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství v Jablonci nad Nisou ve středu 11. února 2015. Hlavním tématem byla problematika přípravy a realizace třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR.

Základní náplní společného setkání bylo představení činnosti Povodí Labe, již realizovaných, aktuálně rozpracovaných a připravovaných akcí. Převážná část setkání byla věnována programu třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR a akcím připravovaným státním podnikem Povodí Labe v rámci této etapy. Na setkání přijal pozvání zástupce Ministerstva zemědělství ČR vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Setkání inicioval generální ředitel Povodí Labe Ing. Marián Šebesta a pozváno bylo 26 starostů, primátorů a zástupců Libereckého kraje.

Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli Povodí Labe, který všechny přítomné srdečně přivítal a seznámil je s hlavní činností a posláním podniku. Ve své prezentaci neopomněl zmínit ani hlavní cíle podniku v dalších letech. Přehled realizovaných akcí na odstranění povodňových škod a na ochranu před povodněmi a akce připravované k realizaci v rámci programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III v dílčím povodí Lužické Nisy prezentoval následně investiční ředitel Ing. Petr Martínek.

Program 129 260 a jeho pravidla a podmínky představil zástupce Ministerstva zemědělství ČR vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Zároveň uvedl, že základním cílem programu je zejména zvýšení schopnosti zadržování vody v povodích vodních toků.

Slova se poté ujali také pozvaní starostové, kteří vzájemné setkání s povděkem přivítali a rozvinuli diskuzi k tématu. Starostové obcí Višňová a Černousy přednesli požadavek na úpravy polské vodní nádrže Witka na řece Smědá, která při povodňových situacích vzdouvá hladinu a tím ohrožuje zástavbu i na českém území. Starostům bylo doporučeno obrátit se na vedoucího mezistátní komise pro hraniční toky. Současně bude tento požadavek uplatněn prostřednictvím zástupce Povodí Labe na jednání pracovní skupiny „Povodňová ochrana“ Mezinárodní komise pro ochranu Labe. V souvislosti s projednáním aktualizace záplavového území na Lužické Nise požádal starosta Hrádku nad Nisou o účast pracovníků Povodí Labe na veřejném seznámení obyvatel s touto problematikou. Podobně požádal také starosta městské části Vratislavice o seznámení veřejnosti s vlivem realizovaných protipovodňových opatření v Jablonci nad Nisou na zástavbu dále po toku Lužické Nisy.

„Pevně věřím, že naše snaha o otevřenost a vzájemnou komunikaci povede ve spolupráci s obcemi a městy k nalezení smysluplných řešení“, řekl na závěr v sídle závodu Povodí Labe v Jablonci nad Nisou generální ředitel Ing. Marián Šebesta, který tím zakončil druhé společné setkání Povodí Labe a Ministerstva zemědělství se starosty obcí a měst.

V setkávání se zástupci obcí a měst v dalších dílčích povodí v působnosti státního podniku bude Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství pokračovat v březnu v Hradci Králové.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz