Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, jez Lovosice
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Křest knihy LABE - od pramene po Hřensko
Bendová Hana 20. listopad 2019
V sídle státního podniku Povodí Labe se ve čtvrtek 14. listopadu 2019 uskutečnil slavnostní křest knihy „LABE – od pramene po Hřensko“. Reprezentativní obrazovou publikaci sestavenou z fotografií Libora Sváčka vydalo Vydavatelství MCU z Českého Krumlova. Knihu pokřtili generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta, prezident Mezinárodní komise pro ochranu Labe Petr Kubala a primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek.
Práce na úpravě levého břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku, byly minulý týden zcela dokončeny. Podrobnější informace o celé akci včetně obrázků jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Labiště pod Opočínkem u obce Opočínek na Pardubicku. V rámci akce dojde vytvořením dvou brodů k částečnému zprůtočnění původního koryta Labe, bude tak umožněna trvalá a přímá komunikace ramene se současným tokem. Tento efekt bude umocněn prohloubením ramene odtěžením sedimentů a bude tak z dlouhodobého hlediska zajištěn pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, biodiverzitu a vodní režim krajiny. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
100 let přehrady Les Království
Bendová Hana 1. listopad 2019
V letošním roce uplynulo 100 let od dokončení přehrady Les Království. Dobu stavby, významné historické události na přehradě i současný význam vodního díla shrnuje článek v příloze, který vyšel v časopise Vodní Hospodářství v čísle 9/2019.
Ve dnech 31.10. až 3.11. 2019 bude probíhat na území města Lovosice a obce Píšťany cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ). Podrobnější informace o cvičné stavbě a o protipovodňové ochraně Lovosic a Píšťan jsou uvedeny v přiložené zprávě.
V sobotu 19. října 2019 od 9:00 hodin proběhne v Děčíně částečná cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ). Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Jordán na Orlici u Týniště nad Orlicí. V rámci akce dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice, čímž se prodlouží délka toku o 0,4 km. Revitalizace bude mít z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území a vodní režim krajiny. V přiložené zprávě jsou uvedeny podrobnosti o zahajované akci.
Mezinárodní terénní experiment
Bendová Hana 7. říjen 2019
Povodí Labe, státní podnik - odbor VH laboratoří uspořádal s podporou sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 6. terénní experiment společného odběru vzorků vody, který proběhl ve dnech 10.-11.9.2019. V přiložené zprávě jsou uvedeny podrobnosti o letošním ročníku akce. Informace o celé aktivitě a výsledky minulých ročníků jsou zveřejněny zde: https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/jakost-vody/opatreni-na-zabezpeceni-kvality-analytickych-vysledku/
Den otevřených dveří při příležitosti 100 let od dokončení přehrady Les Království proběhl v sobotu 28. 9. 2019. V příloze je zpráva o průběhu akce včetně fotodokumentace.
Plánujete-li návštěvu Dne otevřených dveří na přehradě Les Království v sobotu 28.9.2019, věnujte prosím pozornost informacím pro návštěvníky. V příloze jsou uvedeny informace o dopravním omezení - uzavírce hráze přehrady, která bude platná v době konání akce. Dále se můžete seznámit s rámcovým programem Dne otevřených dveří. Těšíme se na setkání na přehradě!
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz