Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, zdymadlo Kostelec nad Labem
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Schválení Plánů dílčích povodí
Burianová Jana, Ing.  30. červen 2016
Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry byly dle schváleného „Časového plánu a programu prací“ ke dni 30. 6. 2016 schváleny zastupitelstvy příslušných krajů a zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Schválením Plánů dílčích povodí ve všech dotčených krajích a hlavním městě Praha byl splněn požadavek vyplývající ze směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodě) a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V listinné podobě jsou Plány dílčích povodí k dispozici k nahlédnutí v sídle státního podniku Povodí Labe a v elektronické podobě na níže uvedených odkazech:

 

http://www.pla.cz/PDP-HSL-a-DOsVPR

http://www.pla.cz/PDP-LNO-a-DOsVPR

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz