Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komora Poděbrady
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Státní podnik Povodí Labe získal pravomocné stavební povolení na poldr Kutřín, který bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící na Krounce a Novohradce v Pardubickém kraji. Podrobnosti o chystaném poldru zveřejňujeme v přiložené tiskové zprávě.
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňuje návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Podrobnosti o způsobu připomínkování naleznete v přiloženém Oznámení.
Masarykovo zdymadlo Střekov se umístilo na 2. místě ze 100 vybraných staveb v anketě, která si kladla za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let.
Vzhledem k možným dopadům sucha a nízkých průtoků na kvalitu vody v Labi bude zvýšena četnost sledování v mezinárodních profilech MKOL na českém Labi, přičemž termíny a rozsah ukazatelů doplněného sledování jsou koordinovány s německou stranou. Konkrétně se jedná o profily Valy, Lysá n.L., Obříství, Děčín a Schmilka, které jsou určeny mezinárodním programem měření Labe. V běžném režimu se zde kvalita vody sleduje ve čtyřtýdenních intervalech, s ohledem na současnou hydrologickou situaci přechází Povodí Labe na dvoutýdenní interval sledování. První mimořádný odběr se uskuteční dne 15.08.2018.
Letos uběhne 20 let od katastrofální povodně, která se přehnala podhůřím Orlických hor v červenci 1998. Zásadním opatřením, které pomůže chránit část území zasaženého touto povodní, bude suchá nádrž Mělčany, jejíž výstavbu zatím bohužel nebylo možné zahájit. V přiložených tiskových zprávách je uvedeno shrnutí příčin, průběhu a následků povodně v roce 1998 a současný stav příprav výstavby suché nádrže Mělčany.
Protipovodňová opatření na toku Třebovka
Bendová Hana 27. červen 2018
Povodí Labe připravuje realizaci poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová. Podrobnosti o připravované akci i o celém systému protipovodňových opatření v povodí Třebovky, který je budován od roku 2000, jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik uspořádal z podnětu Ministerstva zemědělství ve čtvrtek 14. 6. 2018 jednání za účelem informovat o aktuální hydrologické situaci s ohledem na prohlubující se sucho. Informace o projednávaných tématech a cílové skupině účastníků jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Havárie jezu Hubálov na Jizeře
Bendová Hana 15. červen 2018
V pondělí 11.6.2018 došlo na jezu Hubálov na Jizeře k havárii.
Zastavení plavebního provozu v Nymburce
Bendová Hana 8. červen 2018
Státní plavební správa dnes zastavila plavební provoz na Labi v Nymburce, v úseku ř. km 895,87 – ř. km 895,98 z důvodu havarijního stavu lávky pro pěší. Zastavení plavebního provozu platí do odvolání.
Městský úřad v Dobrušce, odbor výstavby a životního prostředí vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“. O významný krok se tak přiblížila doba, kdy se obce ležící v území pod plánovanou hrází konečně dočkají protipovodňové ochrany, o kterou usilují od ničivé povodně před dvaceti lety. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz