Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, Obří dlažba v Klášterské Lhotě
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám veřejnosti
Merta Ladislav, Ing.  27. duben 2012
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Jako spolupořizovatel plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zveřejňujeme dle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, časový plán a program prací k připomínkám veřejnosti po dobu šesti měsíců.

Připomínky k časovému plánu a programu prací můžete zasílat v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Těšnov 17
117 05  Praha 1

nebo v elektronické podobě na adresu: pp@mze.cz

Připomínky musí být označeny "Časový plán a program prací" a musí obsahovat jméno a přijímení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem.

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz