Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe a Orlice, soutok v Hradci Králové
Domů
  Fotogalerie  >  Povodně  >  Povodně
Povodně
2006 povodeň březen
Šámalová Zlata, Ing.  15. březen 2010
27. března až 3. dubna

Na konci zimního období 2005-2006 byla nejen na horách, ale i v nižších polohách poměrně vysoká sněhová pokrývka. V poslední březnové dekádě došlo k oteplování, zpočátku bez výrazných srážek, a následně k postupnému tání sněhu v nižších a středních polohách, které způsobilo zpočátku mírné a po přechodných intenzivnějších srážkách rychlejší vzestupy vodních stavů.

Povodeň, která následovala, zasáhla prakticky celou územní působnost Povodí Labe. Extrémní průtoky nastaly na Mrlině ve Vestci, kde byl dosažen kulminační vodní stav na úrovni 323 cm, kterému odpovídá průtok 67 m3/s (Q>100), na Loučné v Cerekvici nad Loučnou – kulminační stav 293 cm, tomu odpovídá 29 m3/s (Q50-100), dále na Q20-50 kulminovala Bystřice v Rohoznici, Loučná v Litomyšli a Dašicích a Tichá Orlice v Čermné. Střední Labe od Přelouče po Brandýs nad Labem kulminovalo na Q10-20, což byla od roku 1981 největší povodňová situace v tomto úseku. Na dolním Labi od Mělníka po Děčín se kulminační průtok pohyboval na úrovni Q10-20, což byla - po povodni v roce 2002 - druhá největší od roku 1940. Na ostatních vodních toků dosahovaly průtoky úrovně max. Q5-10.
Vzhledem ke známé extrémní zásobě vody ve sněhu a pokročilému ročnímu období byly všechny přehradní nádrže provozované Povodím Labe řízeně předvypuštěny, aby byla zajištěná zvýšená ochrana území pod těmito vodními díly. Zabezpečovací práce během povodně organizovaly obecní a městské povodňové komise a Povodí Labe, jako správce zasažených vodního toku; účinnou pomoc poskytovaly také složky integrovaného záchranného systému. Jednalo se zejména o průběžné uvolňování zátarasů z koryt vodních toků, vyklizování objektů ohrožených zaplavením, zajištění stability některých ochranných hrází a poldrů, stavba hrází z pytlů písku a provizorní sanaci břehových nátrží ohrožujících objekty a komunikace. Celkem bylo během povodně evakuováno na 2 500 osob.
Výše škod způsobených touto povodní na státním majetku provozovaném Povodí Labe byla vyčíslena na 521,3 mil. Kč. Další rozsáhlé škody vznikly na majetku Zemědělské vodohospodářské správy - 53,3 mil. Kč, Lesů České republiky, státní podnik - 58,9 mil. Kč a na majetku obcí s rozšířenou působností – 1 230,8 mil. Kč. Celkem byly škody po povodni v březnu až dubnu 2006 vyčísleny na 1 864,3 mil. Kč.
Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz