Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komora České Kopisty
Domů
  Profil firmy  >  Základní údaje o povodí  >  Základní údaje o povodí
Základní údaje o povodí
Základní údaje o povodí
Bendová Hana  22. říjen 2020

Základní údaje o povodí (stav k 31.12.2019)

Charakteristika Měrná jednotka Skutečnost
Plocha povodí km2 14.454,5
Délka vodních toků ve správě km 9.384,5
   - z toho upravených km 4.130,6
Jezy ve správě celkem ks 198
 - z toho pevné ks 89
  - pohyblivé  ks 106
   - kombinované ks 3
   - energeticky využité ks 97
Malé vodní nádrže ks 72
Suché nádrže ks 21
Přehrady celkem ks 24
   - z toho s hrází zemní ks 8
   - s hrází betonovou ks 2
   - s hrází zděnou ks 14
Nádrže s vodárenským využitím ks 7
Přehrady s energetickým využitím ks 16
Celkový objem nádrží mil. m3 176,0
   - z toho retenční objem (zimní/letní) mil. m3 35,3/43,4
   - zásobní objem (zimní/letní) mil. m3 108,8/101,6
Plocha nádrží při max. hladině km2 20,9
Plavební komory ve správě ks 30
Dopravně významná vodní cesta km 244,8
Malé vodní elektrárny ve správě ks 20
   - instalovaný výkon kW 6.989

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz