Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Lužická Nisa, Proseč nad Nisou
Aktuální stav
Aktuality
Smržovský potok je pravostranným přítokem tanvaldské Kamenice. Je to horský tok, který byl v minulosti v intravilánu města Smržovka regulován těžkým opevněním. V nedávné době byla regulace potoka opravena. V přiloženém článku jsou uvedeny podrobnosti o provedené opravě včetně fotodokumentace.
V souladu s ustanovením § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení připomínek podaných k návrhům národních plánů povodí, návrhům plánů dílčích povodí a návrhům plánů pro zvládání povodňových rizik.
Rybí přechod na Smědé ve Frýdlantu
Bendová Hana 6. srpen 2021
Povodí Labe vybudovalo nový rybí přechod u Zámeckého jezu ve Frýdlantu a tím odstranilo migrační překážku na řece Smědé. Parametry rybího přechodu včetně popisu stavby a fotodokumentace jsou uvedeny v přiloženém článku.
Jizerskohorské přehrady jsou ikonické a jsou častým cílem turistů v této oblasti. Spíše než na jejich estetickou a krajinotvornou hodnotu se v tomto krátkém shrnutí zastavíme nad jejich funkcí při povodních.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz