Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Aktuální stav
Aktuality
Hydrologická situace k 20.6.2018
Bendová Hana 20. červen 2018
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Povodí Labe, státní podnik uspořádal z podnětu Ministerstva zemědělství ve čtvrtek 14. 6. 2018 jednání za účelem informovat o aktuální hydrologické situaci s ohledem na prohlubující se sucho. Informace o projednávaných tématech a cílové skupině účastníků jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Havárie jezu Hubálov na Jizeře
Bendová Hana 15. červen 2018
V pondělí 11.6.2018 došlo na jezu Hubálov na Jizeře k havárii.
Zastavení plavebního provozu v Nymburce
Bendová Hana 8. červen 2018
Státní plavební správa dnes zastavila plavební provoz na Labi v Nymburce, v úseku ř. km 895,87 – ř. km 895,98 z důvodu havarijního stavu lávky pro pěší. Zastavení plavebního provozu platí do odvolání.
Městský úřad v Dobrušce, odbor výstavby a životního prostředí vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“. O významný krok se tak přiblížila doba, kdy se obce ležící v území pod plánovanou hrází konečně dočkají protipovodňové ochrany, o kterou usilují od ničivé povodně před dvaceti lety. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz