Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe a Orlice, soutok v Hradci Králové
Aktuální stav
Aktuality
V sobotu 19. října 2019 od 9:00 hodin proběhne v Děčíně částečná cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ). Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 16. 10. 2019
Bendová Hana 17. říjen 2019
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Jordán na Orlici u Týniště nad Orlicí. V rámci akce dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice, čímž se prodlouží délka toku o 0,4 km. Revitalizace bude mít z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území a vodní režim krajiny. V přiložené zprávě jsou uvedeny podrobnosti o zahajované akci.
Mezinárodní terénní experiment
Bendová Hana 7. říjen 2019
Povodí Labe, státní podnik - odbor VH laboratoří uspořádal s podporou sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 6. terénní experiment společného odběru vzorků vody, který proběhl ve dnech 10.-11.9.2019. V přiložené zprávě jsou uvedeny podrobnosti o letošním ročníku akce. Informace o celé aktivitě a výsledky minulých ročníků jsou zveřejněny zde: https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/jakost-vody/opatreni-na-zabezpeceni-kvality-analytickych-vysledku/
Den otevřených dveří při příležitosti 100 let od dokončení přehrady Les Království proběhl v sobotu 28. 9. 2019. V příloze je zpráva o průběhu akce včetně fotodokumentace.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz