Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Smědá, jez v Luhu
Aktuální stav
Aktuality
Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Suchá nádrž je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Parametry stavby jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Vzhledem k navrhovaným protipovodňovým opatřením na území Liberce, Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou a Hrádku nad Nisou, které jsou převážně liniového charakteru a tudíž jejich realizací dojde ke snížení retenčního účinku inundačního území, nechalo Povodí Labe, státní podnik za přispění účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zpracovat posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na odtokové poměry včetně zahrnutí vodního díla Andělská Hora pro eliminaci negativních účinků navrhovaných liniových opatření.
Povodí Labe vyhodnotilo první sezónu provozu nové expozice na přehradě Les Království.
Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. uspořádal s podporou Povodí Labe ve dnech 9.-10.10.2021 již 14. ročník akce, kterou vodáci pomáhají udržovat pořádek v korytech řek a na jejich březích. Zhodnocení celé akce z pohledu představitele klubu včetně fotodokumentace uvádíme v příloze. Povodí Labe děkuje všem účastníkům i organizátorům za odvedenou práci.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz