Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Kalendář Povodí Labe 2022
Bendová Hana 22. prosinec 2021
Povodí Labe přeje všem klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Jako malý dárek přidáváme kalendář "Povodí Labe 2022" v elektronické podobě, který si můžete prohlédnout v příloze.
Povodí Labe zahájí v lednu 2022 práce na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba mezi Třebechovicemi pod Orebem a Častolovicemi. Akce zlepší průtočnost kanálu a zajistí přívod vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. V přiložené podrobné tiskové zprávě uvádíme důvody akce, její technické provedení a výsledný přínos pro vodní tok i jeho okolí. Informační list o akci obsahuje grafické ztvárnění nezbytných opatření.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2022“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2022.
Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Suchá nádrž je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Parametry stavby jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Vzhledem k navrhovaným protipovodňovým opatřením na území Liberce, Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou a Hrádku nad Nisou, které jsou převážně liniového charakteru a tudíž jejich realizací dojde ke snížení retenčního účinku inundačního území, nechalo Povodí Labe, státní podnik za přispění účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zpracovat posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na odtokové poměry včetně zahrnutí vodního díla Andělská Hora pro eliminaci negativních účinků navrhovaných liniových opatření.
Povodí Labe vyhodnotilo první sezónu provozu nové expozice na přehradě Les Království.
Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. uspořádal s podporou Povodí Labe ve dnech 9.-10.10.2021 již 14. ročník akce, kterou vodáci pomáhají udržovat pořádek v korytech řek a na jejich březích. Zhodnocení celé akce z pohledu představitele klubu včetně fotodokumentace uvádíme v příloze. Povodí Labe děkuje všem účastníkům i organizátorům za odvedenou práci.
Smržovský potok je pravostranným přítokem tanvaldské Kamenice. Je to horský tok, který byl v minulosti v intravilánu města Smržovka regulován těžkým opevněním. V nedávné době byla regulace potoka opravena. V přiloženém článku jsou uvedeny podrobnosti o provedené opravě včetně fotodokumentace.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz