Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komory Střekov
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Mapy ohrožení
Staněk Pavel, Ing.  24. únor 2016
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1: 10 000 formát dat: SHP. Data jsou aktuální k datu vzniku, Mapy ohrožení vznikly v rámci projektu "tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik" v r. 2013.

Mapy ohrožení mají velký význam v územním plánování ve smyslu omezení příp. zákazu umísťování či rozšiřování takových aktivit v ohrožených územích, kde byla vyhodnocena nepřijatelná míra povodňových rizik, nebo by mohlo docházet ke zvyšování povodňových rizik.
 

V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe"

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. IZARCH, WINZIP, Power Archiver, ZIPcentral,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz