Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, Plotnový vodopád-horní část
Domů
  Zaměstnání  >  Zaměstnání
Zaměstnání
Volná pracovní místa na PLa
Jarošová Hana  6. leden 2021

 

Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

 

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK / NÁMĚSTKYNĚ

Místo výkonu práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

 

Náplň práce: 
zodpovídá za zabezpečení ekonomické a finanční stability závodu
připravuje finanční roční plány výnosů a nákladů
v rámci závodu řeší škodní případy 
kontroluje čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb závodu
řeší nájemní smlouvy k závodovým bytům a pozemkům
kontroluje správnost náležitostí vystavování nájemních smluv na věcná břemena, smluv o dílo,           kupních smluv, smluv na dodavatelské služby
kontroluje inventarizace účetní i majetkové povahy, včetně uzávěrkových prací na konci                       účetního období
kontroluje správnost vystavených objednávek a odběratelských i dodavatelských faktur
dohlíží na závěrečné práce na konci účetního období
řídí podřízené úseky: účtárnu, mzdovou účtárnu, MTZ závodu a správu budov závodu 

Požadujeme: 
vysokoškolské vzdělání ekonomického směru - minimálně na úrovni bakalář
trestní bezúhonnost
praxe minimálně 5 let v oboru
řidičský průkaz skupiny B

Dovednosti vhodné pro pozici:
kvalitní odborné znalosti 
odpovědnost
schopnost řídit a motivovat druhé
komunikační schopnosti
flexibilita

 

Nástup: dle dohody

 

FORMA A ZPŮSOB NABÍDKY:

V případě zájmu uchazeč předloží: 

profesní životopis s uvedením dosaženého vzdělání a podrobným popisem dosavadní praxe
motivační dopis s uvedením představy uchazeče o výkonu funkce 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášení do výběrového řízení zašlete na adresu:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice v zalepené obálce s nápisem:    

 „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK – NEROZLEPOVAT “

  

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení: 5.2.2021.

Případné další  informace poskytne: Bc. Eva Šuláková,  e-mail sulakovae@pla.cz 

 
První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů.

 


FINANČNÍ ŘEDITEL / ŘEDITELKA


Náplň práce:
• Je zástupcem statutárního orgánu státního podniku
• Zodpovídá za zabezpečení ekonomické a finanční stability
• Vytváří roční a střednědobé plány
• Přímo řídí podřízené odbory:
- Financování (financování, bankovní záruky dotace)
- Účetnictví a daní (účetnictví, daně, inventarizace, audit, strategie, konsolidace)
- Majetkový (nakládání s nemovitým a movitým majetkem)
- Odbor plánování, personalistiky a mezd (mzdy, ceny, byty, plán, pojištění)
• Metodicky řídí jednotlivé složky podniku (závody)


Kvalifikační požadavky:
• 2 stupeň vysokoškolského vzdělání ekonomického zaměření
• negativní lustrační osvědčení
• trestní bezúhonnost


Požadovaná praxe:
Minimálně 5 let v oboru


Dovednosti vhodné pro tuto pozici:
• odborné znalosti
• odpovědnost
• schopnost řídit a motivovat druhé
• přizpůsobivost (flexibilita)
• zvládání zátěžových situací
• komunikační a vyjednávací dovednosti

Možnost nástupu: dle dohody

Místo pracovního výkonu: Hradec Králové

Forma a způsob nabídky:
Uchazeč předloží
• Profesní životopis s uvedením dosaženého vzdělání a podrobným popisem dosavadní praxe
• Motivační dopis s uvedením představy uchazeče o výkonu funkce a s důvody, které jsou, dle jeho názoru, jeho přednostmi
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášení do výběrového řízení zašlete na adresu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové v zalepené obálce s nápisem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  FINANČNÍ  ŘEDITEL/KA - NEROZLEPOVAT!“


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení: 29. 1. 2021

Případné další informace poskytne paní Hana Jarošová (e mail: Jarosovah@pla.cz).


První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou následně vyzvání k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení ukončit dříve, zrušit ho kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného z uchazečů. Dále si vyhrazuje právo nesdělovat nevybraným uchazečům důvody jejich nevybrání.


 

 


 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz