Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Orlice, Nepasice
Domů
  Strategie v boji s korupcí  >  Strategie v boji s korupcí
Strategie v boji s korupcí
Strategie v boji s korupcí
Merta Ladislav, Ing.  15. únor 2019

Informace pro veřejnost – Rezortní protikorupční program Ministerstva zemědělství 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/rezortni-interni-protikorupcni-program/

 
S účinností k 31. 1. 2017 byla v souvislosti se zavedením "Programu vnitřních opatření k vyvinění podniku z trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy spáchané osobami dle § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim" pro tyto účely zřízena e-mailová schránka:  schrankaTOPO@pla.cz.

Prohlášení státního podniku Povodí Labe:
Dle Strategie vlády v boji s korupcí ( http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/protikorupcni-strategie-104809/ ), ve smyslu článku 2.2.4. (Zveřejňování poradců a poradních orgánů dle ustanovení části IV. Seznamu protikorupčních opatření) nevyužíval státní podnik k danému termínu zveřejnění žádné dlouhodobé poradce ani konzultanty, nemá uzavřeny žádné dlouhodobé smlouvy s poradenskými společnostmi, a ani nemá uzavřeny žádné dlouhodobé smlouvy s advokáty a advokátními kancelářemi na poskytování právních služeb. S odkazem na Rezortní interní protikorupční program MZe byla za předchozí pololetí využita uzavřená smlouva pro zpracování odvolání v soudním sporu a uzavřena smlouva na zpracování a podání ústavní stížnosti (Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář), uzavřena smlouva na právní služby v rámci sporu o SOD Velký rybník (Mgr. Tomáš Vávra, advokát) a uzavřena jednorázová smlouva na krizovou komunikační kampaň v oblasti PR (KWKC, spol. s r.o.). Souhrn celkových vynaložených částek za 2. pololetí 2018 činí 310 100 Kč (bez DPH).
 

Dále je pro tyto účely k dispozici Formulář oznámení korupčního jednání.

 

Etický kodex zaměstnanců Povodí Labe

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz