Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Strategie v boji s korupcí  >  Strategie v boji s korupcí
Strategie v boji s korupcí
Strategie v boji s korupcí
Merta Ladislav, Ing.  2. únor 2022

Informace pro veřejnost – Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/rezortni-interni-protikorupcni-program/

Interní protikorupční program Povodí Labe, státní podnik - viz Příloha

Etický kodex zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik Etický kodex zaměstnanců Povodí Labe
 

Systém pro oznámení podezření z korupce: oznámení podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik je možné zaslat:- prostřednictvím formuláře  Formulář oznámení korupčního jednání- zasláním na e-mailovou adresu schrankaTOPO@pla.cz nebo na podatelna@pla.cz- zasláním na adresu sídla státního podniku (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové)Oznámení je možné podat neanonymně i anonymně. Pokud o to oznamovatel v oznámení požádá, má právo na utajení své totožnosti, přičemž při šetření bude postupováno tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Seznam poradců a poradních orgánů:
Dle Strategie vlády v boji s korupcí (Protikorupční dokumenty vlády – Korupce.cz), Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP – Korupce.cz) a ve smyslu kapitoly 2.1. Rezortního interního protikorupčního programu MZe Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje v pololetních intervalech seznamy poradců a poradních orgánů. Přehled poradců a poradních orgánů za 2. pololetí roku 2021 - viz Příloha.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz