Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Dokončení 1. etapy obnovy náhonu Alba
Bendová Hana 25. duben 2022
Povodí Labe dokončilo 1. etapu prací na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba od nátoku z Bělé až po křížení Alby a Olešnického potoka v Česticích. Akce bude pokračovat dalšími dvěma etapami a dokončena bude v roce 2024. Podrobnosti jsou uvedeny v tiskové zprávě v příloze. Pro úplnost přikládáme také tiskovou zprávu z prosince 2021, kde je velmi podrobně popsán význam vodního toku Alba a jeho obnovy, informační list s mapou.
Povodí Labe spouští od 20.4.2022 nový portál pro elektronické podání žádosti, který umožní žadatelům podat rychle a jednoduše elektronickou formou žádost o vyjádření. Portál usnadní podávání žádostí a urychlí jejich zpracování a následné vydávání stanovisek, vyjádření, sdělení apod.
Povodí Labe v minulém roce na základě analýzy oblasti umisťování přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť (typicky plovoucí mola) přehodnotilo uzavřené závazky s vlastníky této plavební infrastruktury a upravilo své interní předpisy tak, aby k této problematice přistupovalo jednotně a transparentně vůči všem žadatelům o umístění tohoto zařízení na vodních cestách. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě. V dalších přílohách zveřejňujeme podklad pro stanovení výše nájemného za umístění plavebních zařízení a za užívání pozemků v souvislosti s umístěním plavebních zařízení.
Světový den vody 2022 - akce pro veřejnost
Bendová Hana 15. březen 2022
Povodí Labe při příležitosti Světového dne vody zve všechny zájemce na dny otevřených dveří na vodních dílech. Nabídka včetně podrobností je uvedena v příloze.
Povodí Labe zahajuje výstavbu suché nádrže Žireč v blízkosti Dvora Králové nad Labem. Účelem stavby je protipovodňová ochrana obce Žireč do průtoku Q20. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Rekonstrukce koryta Ředického potoka
Bendová Hana 23. únor 2022
Povodí Labe zahajuje rekonstrukci koryta Ředického potoka mezi Holicemi a Sezemicemi na Pardubicku. Opravou a rekonstrukcí koryta dojde k jeho významné podélné i příčné stabilizaci, čímž se zamezí možnému ohrožení přilehlých nemovitostí při zvýšených průtocích. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe v roce 2021 dokončilo revitalizaci říčního ramene Orlice Jordán u Týniště nad Orlicí. Několik desetiletí slepé rameno při ní bylo zprůtočněno, čímž byl tok Orlice prodloužen o 400 metrů. Podrobnosti o provedeném zásahu a jeho významu pro vodní režim krajiny jsou uvedeny v přiloženém článku.
Kalendář Povodí Labe 2022
Bendová Hana 22. prosinec 2021
Povodí Labe přeje všem klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Jako malý dárek přidáváme kalendář "Povodí Labe 2022" v elektronické podobě, který si můžete prohlédnout v příloze.
Povodí Labe zahájí v lednu 2022 práce na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba mezi Třebechovicemi pod Orebem a Častolovicemi. Akce zlepší průtočnost kanálu a zajistí přívod vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. V přiložené podrobné tiskové zprávě uvádíme důvody akce, její technické provedení a výsledný přínos pro vodní tok i jeho okolí. Informační list o akci obsahuje grafické ztvárnění nezbytných opatření.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2022“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2022.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz