Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Vrchlice pod Velkým rybníkem
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Nové podmínky poskytování nemovitého majetku třetím osobám
Bendová Hana  15. září 2021

Na základě závěrů interního auditu přistoupilo Povodí Labe, státní podnik od 1. 9. 2021 k systémové změně v oblasti poskytování nemovitého majetku do užívání třetích osob, a to včetně úpravy cenových pravidel. Tyto změny se promítnou nejen do nově uzavíraných smluvních vztahů (jedná se především o nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene či práva stavby), ale vynutí si i revizi některých stávajících smluv. 

V prvé řadě se jedná o nájemní smlouvy pro umístění plavebních zařízení. Všechny tyto smlouvy budou v nejbližších dnech vypovězeny a nájemci budou písemně návodným dopisem informováni o možnosti pokračování stávajícího nájemního vztahu na základě dodatku, který bude uzavřen v průběhu výpovědní lhůty v souladu s nově schválenými pravidly.  Stávajícím nájemcům bude rovněž nabídnuta možnost pokračovat v užívání majetku státního podniku na základě uzavření nové nájemní smlouvy dle aktuálně platných vnitropodnikových pravidel.  

 

Kontakty:

Podmínky umístění plavidel: Ing. T. Svoboda, tel.: 495 088 712, e-mail: svobodat@pla.cz

Podmínky nájemní smluvní: Ing. H. Janošová, tel.: 495 088 870, e-mail: janosovah@pla.cz

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz