Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Černá Desná, malý vodopád
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Aktivní zóny v ZÚ
Staněk Pavel, Ing.  12. listopad 2021
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry aktivních zón vznikají postupně od r. 2002 do současnosti, průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 použité pro výpočet aktivních zón jsou statistické veličiny a můžou se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.

Čára hranice aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ ) vzniká v souladu s Vyhláškou č. 79 „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace“ vydanou Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2018. V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe" V archívu jsou DBF soubory v kódování češtiny Windows1250.

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, Power Archiver, ZIPcentral,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz