Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, vodní elektrárna Poděbrady
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Malé vodní nádrže, rybníky  >  Malé vodní nádrže, rybníky
Malé vodní nádrže, rybníky
Malé vodní nádrže, rybníky
Augulis Dainius, Ing.  21. květen 2019

Malé vodní nádrže, rybníky

  • situace (přehledná, podrobná) s umístěním záměru a okolí
  • ostatní projektová dokumentace popř. výtah z PD obsahující technickou zprávu s popisem parametrů vodního díla, popis a hydrotechnické výpočty funkčních objektů
  • u projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v případě, že chcete vydat zároveň povolení k nakládání s vodami na tuto stavbu, přiložte vyplněnou žádost o nakládání s povrchovými vodami, kterou budete taktéž podávat na vodoprávní úřad
  • informace o dotčení případně záboru pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik
  • u rekonstrukcí (oprav) je množství podkladů pro stanovisko dáno rozsahem rekonstrukce (opravy)

Tyto žádosti vyřizuje za odbor PVZ referát hydrotechniky. V případě dotazů kontaktujte prosím pracovníka na níže uvedených kontaktech:

Ing. Veronika Kadlecová (tel. 495 088 666, kadlecovav@pla.cz)
 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz