Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, Plotnový vodopád-horní část
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí
Merta Ladislav, Ing.  5. květen 2014

Na jednání mezi Povodím Labe, státní podnik a zástupci Magistrátu města Hradec Králové, ve věci břehových porostů na protipovodňových ochranných hrázích v Hradci Králové, které se konalo dne 12.2.2014 a na setkání se zástupci iniciativy „Nechceme holé břehy“ bylo naším státním podnikem přislíbeno zpracovat do konce dubna Metodiku posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí. Metodika měla respektovat dvě základní kriteria, t.j. možné ohrožení života a zdraví obyvatel při pohybu po hrázích za běžných podmínek z hlediska zdravotního stavu stromů a ohrožení funkce ochranných hrází nevhodně rostoucími porosty, zmenšení průtočného profilu atd. při povodňových průtocích.

Metodika byla v řádném termínu zpracována a je nyní předložena k připomínkám zástupcům odborné i laické veřejnosti. Termín pro podání připomínek je do 31.5.2014. Po vypořádání připomínek bude zveřejněna konečná verze metodiky a bude podle této metodiky provedeno posouzení stavu břehových porostů na protipovodňových hrázích podél Orlice v Hradci Králové.

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz