Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, Obří dlažba v Klášterské Lhotě
Aktuální stav
Aktuality
Práce na úpravě levého břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku, byly minulý týden zcela dokončeny. Podrobnější informace o celé akci včetně obrázků jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Hydrologická situace k 13. 11. 2019
Bendová Hana 13. listopad 2019
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Labiště pod Opočínkem u obce Opočínek na Pardubicku. V rámci akce dojde vytvořením dvou brodů k částečnému zprůtočnění původního koryta Labe, bude tak umožněna trvalá a přímá komunikace ramene se současným tokem. Tento efekt bude umocněn prohloubením ramene odtěžením sedimentů a bude tak z dlouhodobého hlediska zajištěn pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, biodiverzitu a vodní režim krajiny. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
100 let přehrady Les Království
Bendová Hana 1. listopad 2019
V letošním roce uplynulo 100 let od dokončení přehrady Les Království. Dobu stavby, významné historické události na přehradě i současný význam vodního díla shrnuje článek v příloze, který vyšel v časopise Vodní Hospodářství v čísle 9/2019.
Ve dnech 31.10. až 3.11. 2019 bude probíhat na území města Lovosice a obce Píšťany cvičná stavba mobilních protipovodňových zábran (MPPZ). Podrobnější informace o cvičné stavbě a o protipovodňové ochraně Lovosic a Píšťan jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz