Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Výrovka, Toušické prahy
Domů
  Fotogalerie  >  Vodní toky  >  Tichá Orlice  >  Tichá Orlice
Tichá Orlice
Charakteristika vodního toku
Šámalová Zlata, Ing.  26. únor 2010
Významný vodní tok

Pramen: nad obcí Horní Orlice na západním svahu druhé nejvyšší hory Kralického Sněžníku, Jeřáb v nadmořské výšce 780 m.

Ústí zleva do Orlice nad Albrechticemi nad Orlicí, resp. se spojuje s Divokou Orlicí a dále pokračuje jako Orlice. Nadmořská výška soutoku s Divokou Orlicí je 247 m.
 • Délka Tiché Orlice ....104,0 km
 • Plocha území, kterou řeka odvodňuje .....757,1 km2
 • Průměrný průtok na soutoku s Divokou Orlicí .....7,4 m3/s
Největší přítoky: Lipkovský potok (pravostranný nad Lichkovem), Orličský potok (levostranný v Jablonném nad Orlicí), Čermná (levostranný pod Verměřovicemi), Libchavský potok (pravostranný nad Ústím nad Orlicí), Třebovka (levostranný v Ústí nad Orlicí
 
Chráněná území a významné lokality související s vodním tokem :
 • Přírodní park Jeřáb Horní Orlice, vyhlášeno 1967
 • Přírodní rezervace Sutice Verměřovice, vyhlášeno 1950
 • Přírodní rezervace Hemže - Mýtkov Brandýs nad Orlicí, Hemže, Mostek nad Orlicí, Zářecká Lhota, vyhlášeno 1996
 • Přírodní rezervace Peliny Choceň, vyhlášeno 1948
 • Přírodní památka Vodní tůň Borohrádek, vyhlášeno 1948
 • Evropsky významná lokalita Orlice a Labe, vyhlášeno 2004
 • Přírodní park Orlice podél toků Divoká a Tichá Orlice a Orlice s výjimkou oblasti v CHKO Orlické hory, vyhlášeno 1996
 
Významná vodní díla v povodí Tiché Orlice :
 
Systém protipovodňových opatření v povodí Tiché Orlice, který zahrnuje :
 • Suchý poldr na Tiché Orlici pod Suchým potokem
 • Suchý poldr na Tiché Orlici nad soutokem s Lipkovským potokem
 • Suchý poldr na Lipkovském potoce před soutokem s Tichou Orlicí
 • Suchý poldr na Třebovce (přítok Tiché Orlice) č. 1
 • Suchý poldr na Dětřichovském potoce (přítok Třebovky) č.4
 • Suchý poldr na Třebovce (přítok Tiché Orlice) č. 2
 • Suchý poldr na Dětřichovském potoce (přítok Třebovky) č. 5
 • Rybník Hvězda na Třebovce

 

Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz