Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Výrovka, Toušické prahy
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe ukončilo pěstební zásahy u Labe a Orlice v Hradci Králové
Bendová Hana  13. březen 2018
V průběhu podzimních a zimních měsíců byly prováděny na břehových porostech v Hradci Králové pěstební zásahy, které přispěly jak k vyšší bezpečnosti osob pohybujících se na komunikačních trasách podél řek, tak i k odstranění míst, která by mohla být potenciálním ohrožením protipovodňové ochrany města.

Práce prováděné specialisty byly rozděleny do dvou etap.

V září  2017 bylo zahájeno ošetřování stromů podél Labe a Orlice od soutoku po Orlický most. Jednalo se zejména o vazby, stabilizaci, zdravotní a bezpečnostní řezy na desítkách stromů. Tato etapa byla ukončena v prosinci 2017.

Druhá etapa prací, která se týkala stromů podél Orlice v úseku od Orlického mostu nad Malšovický jez, včetně stromů podél hrází odkloněných od toku, začala v říjnu 2017. Zde se jednalo zejména o lokální redukce větví, bohužel několik stromů muselo být po předchozím projednání a povolení pokáceno. Práce v rámci druhé etapy byly ukončeny v únoru 2018.

Náhradní výsadba bude provedena v souladu s příslušnými rozhodnutími vydanými v průběhu přípravy výše jmenovaných pěstebních zásahů do konce roku 2018.

Další dílčí potřebné zásahy na porostech jsou a budou i nadále průběžně prováděny s ohledem na aktuální stav stromů. 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz