Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Vrchlice pod Velkým rybníkem
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Oprava hráze malé vodní nádrže Holice
Bendová Hana 6. prosinec 2018
V letošním roce byla opravena hráz malé vodní nádrže Holice, která vykazovala netěsnosti, a nádrž proto nebylo možné napustit na provozní hladinu. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v příloze.
Letos v létě byla dokončena oprava koryta Lužické Nisy v Proseči nad Nisou. Výsledkem akce je zvýšení stability koryta, a to včetně bezškodného převedení vody během zvýšených vodních stavů. Popis stavby včetně detailů technického řešení a fotodokumentace je uveden v příloze.
Úklid regulovaného úseku Labe
Bendová Hana 7. listopad 2018
Povodí Labe celý rok průběžně uklízelo regulovaný úsek Labe, ve kterém se při klesající hladině celé léto objevovaly nejrůznější předměty, které do řeky rozhodně nepatří. Jak takový úklid probíhá a co všechno je při něm nalezeno je uvedeno v přiložené zprávě.
Povodí Labe využilo příležitosti a v rámci rekonstrukce průjezdových bran na VD Les Království připravilo časovou schránku se vzkazem pro příští generace, která byla tento týden uložena pod střechu jedné z bran na přehradě. Jaké poselství schránka obsahuje a jak celá akce proběhla se dočtete v přiloženém článku.
Povodí Labe zahájilo revitalizaci slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě, okrajové části Hradce Králové. Tato akce má za cíl zlepšení podmínek pro růst silně ohroženého rdestu alpského a kriticky ohroženého rdestu dlouholistého. Práce začaly v říjnu 2018 a skončí v roce 2019. V přiložené zprávě z 25.10.2018 jsou uvedeny informace o současném stavu prací. Dále přikládáme zprávu z května 2018, ve které jsou uvedeny podrobnosti o lokalitě, jejím přírodním významu, důvodech akce a rozsahu chystaných prací.
Státní podnik Povodí Labe ve spolupráci s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. zveřejnil pro všechny zájemce historii jezu Předměřicích.
Státní podnik Povodí Labe získal pravomocné stavební povolení na poldr Kutřín, který bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící na Krounce a Novohradce v Pardubickém kraji. Podrobnosti o chystaném poldru zveřejňujeme v přiložené tiskové zprávě.
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňuje návrh časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Podrobnosti o způsobu připomínkování naleznete v přiloženém Oznámení.
Masarykovo zdymadlo Střekov se umístilo na 2. místě ze 100 vybraných staveb v anketě, která si kladla za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let.
Vzhledem k možným dopadům sucha a nízkých průtoků na kvalitu vody v Labi bude zvýšena četnost sledování v mezinárodních profilech MKOL na českém Labi, přičemž termíny a rozsah ukazatelů doplněného sledování jsou koordinovány s německou stranou. Konkrétně se jedná o profily Valy, Lysá n.L., Obříství, Děčín a Schmilka, které jsou určeny mezinárodním programem měření Labe. V běžném režimu se zde kvalita vody sleduje ve čtyřtýdenních intervalech, s ohledem na současnou hydrologickou situaci přechází Povodí Labe na dvoutýdenní interval sledování. První mimořádný odběr se uskuteční dne 15.08.2018.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz