Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Lužická Nisa, Proseč nad Nisou
Aktuální stav
Aktuality
Hydrologická situace k 19.9.2018
Bendová Hana 19. září 2018
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Vzhledem k možným dopadům sucha a nízkých průtoků na kvalitu vody v Labi bude zvýšena četnost sledování v mezinárodních profilech MKOL na českém Labi, přičemž termíny a rozsah ukazatelů doplněného sledování jsou koordinovány s německou stranou. Konkrétně se jedná o profily Valy, Lysá n.L., Obříství, Děčín a Schmilka, které jsou určeny mezinárodním programem měření Labe. V běžném režimu se zde kvalita vody sleduje ve čtyřtýdenních intervalech, s ohledem na současnou hydrologickou situaci přechází Povodí Labe na dvoutýdenní interval sledování. První mimořádný odběr se uskuteční dne 15.08.2018.
Letos uběhne 20 let od katastrofální povodně, která se přehnala podhůřím Orlických hor v červenci 1998. Zásadním opatřením, které pomůže chránit část území zasaženého touto povodní, bude suchá nádrž Mělčany, jejíž výstavbu zatím bohužel nebylo možné zahájit. V přiložených tiskových zprávách je uvedeno shrnutí příčin, průběhu a následků povodně v roce 1998 a současný stav příprav výstavby suché nádrže Mělčany.
Protipovodňová opatření na toku Třebovka
Bendová Hana 27. červen 2018
Povodí Labe připravuje realizaci poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová. Podrobnosti o připravované akci i o celém systému protipovodňových opatření v povodí Třebovky, který je budován od roku 2000, jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik uspořádal z podnětu Ministerstva zemědělství ve čtvrtek 14. 6. 2018 jednání za účelem informovat o aktuální hydrologické situaci s ohledem na prohlubující se sucho. Informace o projednávaných tématech a cílové skupině účastníků jsou uvedeny v přiložené zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz