Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Vrchlice, přehrada Vrchlice
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Poděkování za spolupráci při úklidu
Bendová Hana  24. duben 2018
V průběhu měsíce dubna se uskutečnilo mnoho akcí, při kterých dobrovolníci z obcí a zájmových spolků pomáhali uklidit okolí vodních toků a nádrží. Povodí Labe se na řadě z nich podílelo zejména technickou pomocí.

Rozsáhlá úklidová akce proběhla například v sobotu 7.4. kolem vodního díla Rozkoš. Zapojilo se do ní téměř 100 osob – dospělých i dětí. Povodí Labe poskytlo pro akci 170 ks PE pytlů na odpad, pracovníci podniku se přímo účastnili samotného sběru odpadků v dohodnuté součinnosti s ostatními účastníky a zajistili odvozem na skládku likvidaci odpadu sesbíraného v bezprostřední blízkosti VD (cca 300 kg odpadu).

 

O víkendu 21.-22.4. zorganizoval Klubu dětí a mládeže z Hradce Králové 11. ročník čištění řeky Orlice. Čištění se zúčastnilo 455 šikovných vodáků, kteří vyčistili 71 km Divoké, Tiché i spojené Orlice a vysbírali 42 metráků odpadů. Je až zarážející, kolik a jakých odpadků vodáci v řece našli, přestože od minulého úklidu neproběhla žádná povodeň, která by mohla mít spláchnutí předmětů do řeky na svědomí. Škoda, že řada občanů se přemýšlením o svém odpadu vůbec nezatěžuje a „odloží si“ kdekoliv.

Další úklidy byly provedeny dobrovolníky na mnoha místech i v blízkosti vodních toků a nádrží v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Povodí Labe oceňuje, že se našlo tolik lidí ochotných obětovat svůj volný čas pro dobrou věc. Přestože se úklidu kolem vodních toků věnujeme průběžně, takto rozsáhlé akce bychom vlastními silami nikdy nemohli zvládnout. DĚKUJEME!!!

Fotografie v příloze - Klub dětí a mládeže Hradec Králové

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz