Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
V pondělí začne letecké vápnění vodárenské nádrže Souš
Burianová Jana, Ing.  24. duben 2015
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství vydaného pod č.j.: KULK 26025/2011 budou Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, akciová společnost v přímé spolupráci se státním podnikem Povodí Labe jako správcem vodního toku provádět letecké vápnění vodárenské nádrže Souš. Po vzájemné dohodě se zainteresovanými složkami byl začátek celé akce stanoven na 27. dubna 2015. Cílem připravovaného zásahu je vytvořit vhodné prostředí pro úpravu kyselé vody ze sněhového tání na kvalitní pitnou vodu a to zejména zvýšením hodnot pH a alkality.

S ohledem na aktuální vývoj meteorologických a hydrologických poměrů může být výše uvedený termín zahájení po dohodě se zúčastněnými stranami změněn.

Metoda je odvozena od zkušeností získaných při leteckém vápnění kyselých jezer ve Skandinávii. V letošním roce bude tento zásah prováděn již po devatenácté a pravděpodobně naposled, neboť na úpravně vody Souš se připravují technologické změny.

Letecká aplikace bude prováděna speciálním letadlem Z-137T Turbo Čmelák. Letoun bude startovat na vhodné ploše nad obcí Příchovice u Kořenova, která je na dohled od vápněné vodní plochy. Jakost vody v nádrži bude průběžně monitorována pracovníky státního podniku Povodí Labe. Oblast vápnění bude vyznačena informačními tabulemi s upozorněním na probíhající letecké práce.
  
 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz