Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komora Poděbrady
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Stavební obnova přehrady Harcov v Liberci
Bendová Hana  19. duben 2018
Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšení podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2019 do podzimu 2022 a finanční náklady se odhadují na necelých 300 miliónů Kč.

Po plánované rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Jako ochrana před povodněmi slouží již od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze.

V současné době (04/2018) je pro potřebné stavební objekty zpracována projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Rovněž probíhají další průzkumné práce a činnosti související se zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace.

Podrobný popis plánovaných prací je uveden v přiložené zprávě.

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz