Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, Obří dlažba v Klášterské Lhotě
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Merta Ladislav, Ing.  13. březen 2014
Dokončení projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“

K 31. 10. 2013 byl ukončen projekt „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“, který vycházel z povinnosti členských států dané Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Pro zpracování těchto map bylo využito podpory z „Operačního programu Životní prostředí“ v rámci 14. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, Prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik jsou základním podkladem pro zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik, které zahrnují návrh opatření  jejichž cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Zároveň budou také významným regulačním prvkem v oblasti územního plánování.

K 22. 12. 2013 byly mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik na území celé České republiky zpřístupněny široké veřejnosti pomocí Centrálního datového skladu (CDS) a to prostřednictvím webových stránek http://hydro.chmi.cz/cds/.

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz