Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, jez Lovosice
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Historické povodně
Staněk Pavel, Ing.  30. červenec 2014
30.7.2014, Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou získána terénním šetřením při povodni a anylýzou leteckých snímků. V archívu jsou zachyceny povodně z let 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2010, 2013.

Datum je uvedeno v sloupci "DATUM_KULM". Záplavové čáry zachycují stav kulminace, tj. maximální dosažené výšky v daném profilu dle získaných podkladů. V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe". V archívu jsou DBF soubory v kódování češtiny Windows1250 i Dos852(na konci s "c").

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, Power Archiver, ZIPcentral,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz