Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, hlavní stupeň Malého vodopádu
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Nová kilometráž Labe
Staněk Pavel, Ing.  1. říjen 2009
Odbor technickoprovozní činnosti, referát vodních toků. Nová kilometráž Labe vychází z dohod v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe a na základě novely zákona č. 114/1995 sb., o vnitrozemské plavbě, proto se kilometráž významné vodní cesty bude shodovat s kilometráží vodního toku Labe.

Od 1.10.2009 bude správce vodního toku Labe do informačního systému veřejné správy předávat údaje o objektech na toku, které budou územně identifikovány prioritně pomocí nové, tzv. evropské kilometráže. Staničení bude vedeno proti toku a v místě jižního hraničního mezníku, tj. na počátku hraničního úseku na levém břehu (v místě stávající německé nuly) bude umístěn říční kilometr 730,0. U severního mezníku (dosavadní nula jednotné kilometráže Labe) vychází staničení cca ř. km 726,6 . Po přechodnou dobu bude informativně uváděna i předchozí tzv. jednotná kilometráž s „0“ na státní hranici se SRN , popř. původní plavební kilometráže středního a dolního Labe ( s „0“ v Mělníku).
Přiložená tabulka obsahuje přepočet staničení vybraných významných objektů na Labi.
V případě jiných míst na toku Labe lze pro zjištění kilometráže využít orientační přepočet (viz Aktuální informace) a mapovou aplikaci GISyPo.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz