Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, zdymadlo Lysá nad Labem
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Záplavová území Q100
Staněk Pavel, Ing.  9. listopad 2021
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry hranic záplavových území vznikají postupně od r. 1980 do současnosti, průtok Q100 použitý pro výpočet hladin je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.

Čára hranice záplavového území vzniká na základě promítnutí hladin vypočtených v jednotlivých profilech do map v M 1:5 000 nebo M 1: 10 000 a poté spojením těchto bodů v souladu s výškopisem použitých map nebo promítnutím hladiny v ose vodního toku do digitálního modelu terénu (DMR 5g). Při soutisku čáry hranice záplavového území s některými mapovými podklady může zejména v okrajových částech záplavového území dojít k chybnému zobrazení zájmové lokality vně nebo uvnitř záplavového území. Proto doporučujeme, zejména pokud se zájmová lokalita nachází v blízkosti okraje hranice záplavového území, aby si zájemce vyžádal kóty hladin N-letých průtoků v zájmové lokalitě a tyto údaje porovnal s terénním měřením. V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe"
V archívu jsou DBF soubory v kódování češtiny Windows1250).

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, Power Archiver, ZIPcentral,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz