Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Chrudimka, přehrada Hamry
Domů
  Dokumenty  >  Vodohospodářská bilance  >  Rok 2009  >  Rok 2009
Rok 2009
Vodohospodářská bilance za rok 2009
Augulis Dainius, Ing.  4. říjen 2010

Vodohospodářská bilance za rok 2009

Dokumenty publikované v této části jsou ve formátu PDF! . Pro jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader verze 6.0, který si můžete v souladu s licenčními podmínkami stáhnout zde.

Vodohospodářská bilance za rok 2009 je sestavena v souladu s ustanoveními § 5 - § 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen ”vyhláška o bilanci”) a podle Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz