Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Orlice, Nepasice
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
V Hospodářských novinách ve specializované příloze o vodě vyšel 13.2.2019 článek Povodí Labe o přínosu vodních nádrží při zvládání hydrologických extrémů. Plné znění článku je uvedeno v příloze.
Povodí Labe zahájilo výstavbu poldru na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Poldr je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Bližší informace o stavbě jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Rekonstrukce VD Fojtka na Liberecku
Bendová Hana 31. leden 2019
V roce 2018 byla provedena rekonstrukce VD Fojtka v povodí Lužické Nisy na Liberecku. Hlavním účelem akce bylo zvýšení bezpečnosti přehrady při extrémní povodni zřízením nouzového přelivu. Zároveň byla hráz přehrady opravena a vybavena novými bezpečnostními prvky pro kontrolu vodního díla. Podrobnější informace o dokončené rekonstrukci včetně fotografií jsou uvedeny v příloze.
Povodí Labe upozorňuje veřejnost na rizika spojená se vstupem na zamrzlé vodní toky a nádrže. Podrobnosti o možném nebezpečí jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe získalo po několikaleté projekční a majetkoprávní přípravě pravomocné stavební povolení na poldr Mlýnec, který bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
PF 2019 a malý dárek
Bendová Hana 21. prosinec 2018
Povodí Labe přeje všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Milovníci technických památek a historických fotografií si mohou rozbalit dárek v příloze.
Povodí Labe připravuje v Hradci Králové v lokalitě Jiráskových sadů opravu levého břehu Labe mezi jezem „Hučák“ a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku. Bližší informace o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
V pátek 14.12.2018 navštívila státní podnik Povodí Labe v rámci svého 4. jednání Bezpečnostní rada Pardubického kraje v čele s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. Podrobnosti o průběhu návštěvy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik uspořádal v úterý 11.12. 2018 jednání za účelem informovat o mimořádné aktuální hydrologické situaci. Informace o projednávaných tématech uvedeny v přiložené zprávě a prezentacích.
K aktuálnímu vyšetřování Policie ČR
Bendová Hana 10. prosinec 2018
Státní podnik Povodí Labe vydal tiskovou zprávu k aktuálnímu vyšetřování Policie ČR. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz