Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komory Střekov
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Dokončení protipovodňové ochrany obce Zálezlice
Merta Ladislav, Ing.  10. prosinec 2013
Obyvatelé Zálezlic, malé obce nad soutokem Labe a Vltavy, chrání před povodněmi nová protipovodňová ochrana. Slavnostní ukončení stavby se uskuteční 11. 12. 2013 od 10:00 hodin v Zálezlicích.

Protipovodňový val tvoří dvě ramena hrází a ochrana území obce odpovídá úrovni hladiny při povodni roku 2002. Navrhovatelem akce byla obec Zálezlice, investorem Povodí Labe, státní podnik a akce byla realizována v rámci Programu prevence před povodněmi II - 129 120 Ministerstva zemědělství.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz