Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Divoká Orlice, Trčkov
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Zahájení stavebních prací na VD Fojtka
Bendová Hana  26. duben 2018
Povodí Labe zahájilo rekonstrukci přehrady Fojtka v Mníšku u Liberce. Stavební práce v letní turistické sezóně znemožní průchod přes hráz přehrady.

Rekonstrukce vodního díla začala po několika letech přípravných prací. Jejím účelem je umožnění bezpečného převedení extrémní povodně přes korunu hráze. Samotné práce spočívají v kompletní rekonstrukci části koruny hráze (rozebrání, zřízení nových betonů, výměna izolací a poškozených žulových obkladních bloků, obnova odvodnění, rekonstrukce zábradlí atd.). Rovněž dojde ke stabilizaci paty hráze formou kaskády, která je navržena jako zasypaný betonový žlab se šikmou, hřeby kotvenou, boční stěnou ze stříkaného betonu. Dno kaskády bude tvořeno betonovými stupni. Mezi kaskádou a domky spodních výpustí bude vzdušní pata opevněna těžkým záhozem. Dále dojde ke kompletnímu odvodnění podhrází a rekonstrukci odpadního koryta včetně dna vývaru. Přehrada bude též vybavena moderními prvky měření TBD, novou elektroinstalací a osvětlením. Během závěrečných úprav bude koruna hráze napojena na stávající komunikaci formou obnovy betonové dlažby do štěrku.

Realizace stavby je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.

Z výše uvedeného popisu stavebních prací je zřejmé, že v tomto roce bude nutné počítat se značným omezením pohybu v okolí hráze VD.  V období od 1. dubna do 1. listopadu 2018 bude uzavřena hráz vč. podhrází  jak pro pěší, tak i pro cykloturisty. Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali omezení vyplývající ze stavebních prací.

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz