Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
+420 495 088 111
Vyhledat na stránkách:
Labe, jez Lovosice
Aktuální stav
Aktuality
V úterý 24. 11. 2015 bude zahájeno odstraňování doprovodného porostu v havarijním stavu na obou březích řeky Labe v úseku od Aldisu po most Na Pláckách v Hradci Králové a potrvá přibližně jeden měsíc. Stromy, zejména duby červené jsou přestárlé, napadené dřevokaznými houbami a hrozí pádem nejen do koryta vodního toku. Celkově bude odstraněno 10 ks stromů na levém a 5 ks stromů na pravém břehu Labe. Práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové a počítají i s náhradní výsadbou 33 ks dubů letních v příštím roce.
Hydrologická situace k 20. 11. 2015
Burianová Jana, Ing. 20. listopad 2015
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe naleznete v příloze.
Po obou březích koryta vodního toku Orlice v Hradci Králové mezi mostem Na okruhu a mostem Klapák bude v pátek 20. 11. 2015 zahájeno odstraňování nesouvislého náletového porostu, který snižuje průtočnou kapacitu koryta a negativně ovlivňuje odtokové poměry v dané lokalitě. Práce budou probíhat v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 3865/ZP/2015-KM-14 a potrvají přibližně týden.
Ve dnech 9. -11. listopadu 2015 se uskuteční cvičná instalace mobilních protipovodňových zábran protipovodňové ochrany města Lovosice na levém a obce Píšťany na pravém břehu Labe. Každoroční cvičná montáž prověří kromě praktických činností nezbytných pro včasnou instalaci v případě nebezpečí povodně také funkčnost protipovodňových uzávěrů.
Od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. 2015 se uskuteční cvičná instalace mobilních protipovodňových zábran protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem s funkční zkouškou protipovodňových uzávěrů na kanalizaci a rozmístěním čerpací techniky. Každoroční cvičná montáž prověří praktické činnosti nezbytné pro včasnou instalaci v případě nebezpečí povodně. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz