Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, Obří dlažba v Klášterské Lhotě
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
Administrativní kilometráž na tocích PLa
Staněk Pavel, Ing.  25. březen 2014
OINF, OTPČ, měřítko zpracování: 1:10 000 - CEVT (Centrální evidence vodních toků) formát: SHP typ dat: GIS bod (jeden bod na každém hektometru + pramen) Tato kilometráž je generována dle kalibračních bodů s pevnou historickou kilometráží na ose toku (např. jezy, přehradní hráze, ...).

Z toho důvodu nemusí odpovídat vzdálenost hektometrů délce 100m !!! Tato kilometráž se využívá k dohledání písemných dokumentů kde se dlouhodobě používá jako identifikace polohy na toku.
Kilometráž, která odpovídá geometrii osy toku přesně a má jen jeden kalibrační bod v počátku se nazývá digitální kilometráž.

Upozornění: Hektometry administrativní kilometráže v tomto archívu jsou pracovní data, která se neustále budou zpřesňovat a upravovat dle os vodních toků.

Povodí Labe, státní podnik (dále jen PLa) spravuje vodohospodářsky významné toky a toky určené do správy(drobné, ...) a přítoky těchto toků, které nemají určeného správce. Dále slepá a průtočná ramena těchto toků, pokud jejich správa nebyla určena jinému subjektu. Tato ramena se do databáze postupně přidávají.
Přiložený archív obsahuje známé osy toků ve správě PLa a všechny ostatní toky CEVT na území PLa jako orientované linie od soutoku k prameni vč. databázových atributů.
V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe, státní podnik".
 

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, IZarc,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz